Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost Moje OLIVIE s.r.o., Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, Česká republika, IČ: 04763289, DIČ: CZ04763289 formou jednostranného právního jednání. Formulář pro odstoupení od smlouvy vložte přímo do zásilky, kterou budete vracet.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně expedičních nákladů, které jsme od vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

 

Volné pole ve formuláři obsahují interaktivní okna, do kterých můžete psát. Stačí formulář otevřít, vyplnit a vytisknout:

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy v PDF