Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 Prodávající poskytuje prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty, a to v délce 90 dnů od převzetí zboží.

1.2 Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (nad 14 dní) si prodávající vyhrazuje podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou exspirací, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost Moje OLIVIE s.r.o., Marešova 312/8, 710 00, Ostrava, Česká republika, IČ: 04763289, DIČ: CZ04763289 formou jednostranného právního jednání. Formulář pro odstoupení od smlouvy vložte přímo do zásilky, kterou budete vracet.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky není vratný.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně expedičních nákladů, které jsme od vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Vrácení zboží podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

PDF Odstoupení od smlouvy