Význam symbolu – Anděl

Andělé byli odjakživa přítomni v historii lidstva považováni za neviditelné posly, nebeská stvoření, bytosti světla. Všechny civilizace věří v existenci andělských bytostí, jen mají jinou představu o tom, jaká poselství přinášejí. Šperk ve tvaru anděla naznačuje, že věříte nebo očekáváte ochranu od vyšších sil. Významy týkající se anděla však nemusí být nutně náboženské, anděl je často spojován s obdobím zimy a Vánoc. Vždyť kdo z nás nedělal andílky ve sněhu. Ponořte se s námi do hloubky významu Andělů a poznáte tak krásu těchto nebeských stvoření.

Význam symbolu – Anděl 2

  • Co symbolizuje anděl

Podobizna anděla představuje spojení mezi nebem a zemí, jakož i sílu, ochranu, klid, krásu a víru. Učenci, vědci, filozofie i náboženství po celém světě polemizovali nad symbolikou andělů. Mnohé z jejich teorií mají jisté společné rysy. Hebrejský výraz pro anděla malakh a řecký aggelos znamenají posel. Anděla můžeme interpretovat v mnoha směrech. Mohou naznačovat spirituální pomoc a ochranu zesnulých pro usnadnění ztráty rodinám. Podle legendy jsou však andělé, okřídlení poslové z nebe, kteří nesou dobré zprávy pro lidstvo.

Židovsko-křesťanská tradice považuje anděly za zprostředkovatele mezi člověkem a Bohem. Andělé jsou zvěstovateli posvátné přítomnosti, doprovázejí nás, chrání nás a pomáhají nám.

Velký novoplatonik Dionýzios rozlišuje devět andělských chórů, které se sdružují do trojic. První Andělský chór odrážející se v Otci Svaté Trojice sestává ze serafínů, cherubínů a trůnů. Serafíni jsou anděly světla, lásky a ohně, jak naznačuje jejich jméno. Jen tito andělé mohou předstupovat před Boží trůn a tak přebírat božské světlo, aby jej předávali ostatním andělům. Cherubíni, andělé poznání, reprezentují moudrost Boha a jsou označováni jako ti, kdo promlouvají. Také jsou známí jako strážci světla hvězd. Cherubíni bývají často spojováni s egyptskými bohy, protože na sebe berou podobu posvátných bytostí s lidskou tváří a tělem zvířat. Trůnové, ti, co všechno vidí, jsou nositeli víry a pokory. Jsou božskými pozorovateli, kteří zprostředkovávají energii planet a ochraňují je.

Druhým Andělským chórem odrážejícím Syna Nejsvětější Trojice jsou panství, ctnosti a mocnosti. Panství tvoří harmonii materiálního a duchovního světa a dohlížejí na dodržování zákona příčiny a následku. Jsou to božští vůdci, kteří zprostředkovávají božskou moudrost. Ctnosti jsou andělé přírody, odvahy, statečnosti a duchovní energie, kteří ovládají přírodní zákony. Mají na svědomí všechny zázraky, které odporují přírodním zákonům. Mocnosti jsou andělé varování a pořádku. Mají schopnost obracet zlo na dobro navozením harmonie a rovnováhy. Fungují jako archiváři historie a světového náboženství.

Třetím Andělským chórem odrážejícím Ducha svatého jsou knížata, archandělé a andělé. Knížata mají slovo v rozhodování o sporech společenství lidí a ovlivňují globální otázky. Hlídají města, národy, země a kontinenty. Archandělé jsou božskými posly, kteří se často zjevují lidem. Mnozí z nás už slyšeli o nejvyšších archandělech Michael, Rafael, Gabriel a Ariel. Andělé strážní provázejí každou lidskou bytost na jeho životní pouti od narození až do smrti. Podporuje člověka v dobrých skutcích a v případě potřeby přivolává na pomoc další anděly.

Odbočení od křesťanství nás zavede na cestičku do starověké Indie, kde se vesmír vnímá jako hierarchie aktivních sil, které dělíme na andělské, démonické, božské a hrdinské. Tento vesmír má sedm rovin, které jsou obydleny nespočtem bohů, andělů a démonů. Všichni společně slouží Dharmě, Velkému univerzálnímu zákonu, prostřednictvím karmy.

Nedaleko v Řecku nám Sokrates hovoří o démonovi, který přebývá v každém dobrém člověku. Ochranný duch se nachází mezi smrtelným a nesmrtelným, mezi lidským a božským, mezi hmatatelným a srozumitelným. Postrkuje člověka k pravdě, kráse a štěstí. Klasické triádě dokonalosti.

Mnohé teorie se tedy shodují v účelu andělů strážných, jeho obraz je v kolektivní lidské paměti neměnný. Ochraňují lidi a nutí je postupovat k vlastnímu duchovnímu naplnění. Všechna náboženství tvrdí, že Bůh nikdy neopustil lidstvo a že každému z nás dal anděla strážného, ​​abychom stále pociťovali jeho přítomnost.

Další konotace andělů mohou souviset s jejich reprezentací nebo svatým Písmem. Označení ranní hvězdy slouží k pojmenování andělů v Písmu, což dává logiku, protože přebývají na nebi. Morálka a spravedlnost jsou hlavní znaky andělů. Satan byl kdysi dobrým andělem, avšak neuposlechl Boha. Stal se padlým andělem, neboť se neřídil Božím slovem a proto je špatný, nemorální a nespravedlivý. Anděl jako symbol ochrany a vedení chrání před fyzickým i duševním poškozením, odhání zlo a dodává sílu proti pokušením. Funkce symbolu štěstí nebo příjemných snů v podobě anděla působí magicky. Někteří lidé věří, že andělé je mohou ovlivňovat prostřednictvím snových obrazů a tak s nimi efektivně komunikovat. Čistota a nevinnost jsou další znaky, kterými bychom mohli popsat anděla. Jsou považováni za cudné, ctnostné, věrné a čisté, neboť jsou osvobozeni od všeho špatného a hříšného. Síla a moc spojovaná s anděly je obrovská. Andělé jsou fyzicky a duševně silnější než lidé. Využívají své síly k ochraně a konání dobra. Když jste byli obdařeni přívěskem s andělem, znamená to, že vás váš milovaný chce ochránit prostřednictvím vyššího bytí.

Symbolické jsou také části andělů jako například andělská křídla, která na sebe vážou mnohé významy a konotace. Rozprostřená andělská křídla dávají životu jinou perspektivu. Představují celkovou změnu z ptačí perspektivy. Můžete se díky nim podívat na vaši životní cestu a popřemýšlet nad vašimi rozhodnutími dosud. Složená andělská křídla symbolizují ochranu a posílení během střetu s nebezpečím. Dává vám naději a sílu povznést se nad negativitu ostatních lidí, ale i vaši vlastní. Během zmatečných, nebezpečných chvil vám křídla připomínají, že v tom nejste sami a máte svého strážce, který postupuje s vámi na každém kroku.

Význam symbolu – Anděl 1

  • Proč nosit šperk s andílkem

Důvody pro nošení šperku ve tvaru anděla mohou být různé. Někdo považuje anděla za posvátný talisman, který je ochrání před hříchem a zlem. V nejtěžších chvílích se k němu modlíme a prosíme o radu a správnou cestu našim životem. Jedním z perfektních symbolů pro nekonečnou víru, ochranu a čistotu je stříbrný anděl se symbolem nekonečno z naší nabídky. Někteří mohou milovat Vánoční období natolik, že nosí jen šperky ve tvaru anděla. Ty nejkrásnější vzpomínky z dětství začínají většinou během zimního období, kdy si užíváme sáňky a stavění sněhuláka. Odpočíváme s teplým kakaem u krbu a užíváme si společné chvíle v rodinném kruhu. Takové lidi osloví stříbrný přívěsek ze zirkonia ve tvaru tradičního andílka jako z betléma. Symbol pro vaše nádherné vzpomínky na radostné chvíle s rodinou bude navždy zářit poblíž vašeho srdce. Pro co nejbližší propojení s vaším andělem byste měl náramek nosit na levé straně, které je blíže srdci.

  • Proč darovat šperk s andělem

Šperk s andělem/anděly vás okouzlí svým originálním provedením a detailním zpracováním. Stříbrné náušnice ve tvaru andělských křídel zalahodí každé mamince či babičce. Minimalistický náhrdelník s křišťálovým andílkem potěší pod Vánočním stromečkem vnučku, sestru i partnerku. Stříbrný náhrdelník anděla se zlatým srdcem se bude krásně vyjímat na dekoltu každé dámy vaší rodiny. Nepotřebujete důvod proč darovat něco hezkého vašim nejdražším, kteří vás milují a starají se o vás. Milujete je a chcete je potěšit a ochránit jedinečně vlastním strážným andělem a to je to nejdůležitější.

Na výběr správného anděla si musíte udělat čas a skutečně poznat charakter osoby, které chcete šperk darovat. Asi nejdůležitější úkol je zjištění, zda tato osoba je alergická na nějaký materiál, ze kterého může být šperk vyroben. Musíte zjistit, zda vaše zvolená osoba nosí raději náušnice, náramky nebo náhrdelníky. Důležité je také vědět, jestli má tato osoba propíchnuté uši na náušnice nebo potřebujete klipsy. Základem je vědět, jaký styl šperků má tato osoba ráda, minimalistický nebo luxusní, zlatý nebo stříbrný, klasický nebo moderní. Také je důležitá vaše volba trvanlivosti šperku, můžete vybrat levnější volbu z materiálů, které vydrží kratší nebo šperk z kvalitních nerezavějících materiálů, které zůstanou krásně lesklé i celá léta.

  • Kdy darovat šperk s andělem

Éterický symbol volnosti a nespoutanosti zastoupený zlatými a stříbrnými šperky je vhodný pro každého bez rozdílu na věku. Ulahodí nejednomu oku díky zajímavým designům. Módní andílky potěší zejména během Vánočního období, kdy je můžete vidět na ulicích jako pouliční osvětlení či na vrchu stromku jako nejhezčí dekorace celého interiéru. Považujte za stejnou čest nosit anděla na krku jako je pocta dávat anděla na vrch stromku. Kouzelný přívěsek či náušnice se stanou věčným klenotem vaší šperkovnice, který vyzvedne vaši krásu a půvab.

 
;