Význam symbolu – Sněhová vločka

Kouzelná vločka pomalu padá na sněhovou krajinku. Klidnou pouť z nebe až na zem si zpříjemňuje nasloucháním k srdečným radostem dětí hrajících si venku. Pozoruje jak, se děti sáňkují, lyžují, koulují, stavějí sněhuláky a dělají andílky ve sněhu. Takto radostné a potěšené jsou jen během Vánočního období, kdy je sněžná vločka poctí návštěvou. Jedna padne ke druhé, druhá ke třetí a už je jich celá spousta. Zima je roční období lásky, rodiny a odpuštění.

Sníh má mnohé stránky a nevyslovené příběhy. Dokonale zosobňuje cyklus života každého z nás. Každá jedna vločka je jiná než ta druhá, přichází na tento svět čistá a nevinná. Po čase mění svou formu, tak jako my a přispívá jak do ekosystému.

  • Historie sněhové vločky

První záznamy o sněhové vločce pocházejí od čínských badatelů a spisovatelů roku 135 př.n.l. Čínský učenec Han Yin identifikoval sněhovou vločku jako ying nebo sněhový šesticípý květ, což později potvrdil v roce 1591 i Thomas Harriot. Lidé poprvé poznávali jedinečnost sněhových vloček i jejich charakteristickou symetrii.

Evropští autoři začali s dokumentováním sněhových vloček o mnoho století později. V roce 1555 zaznamenal skandinávský biskup Olaus Magnus sněhové vločky zvláštních tvarů, jako například měsíčkovité, šípovité nebo vločky ve tvaru ruky.

Francouzský filozof René Descartes jako první zdokumentoval podrobný popis struktury sněhových krystalů v roce 1637. Ve své vědecké studii o meteorologii a počasí, Les Météores, zaznamenal několik důkladných pozorování sněhových vloček.

Prvním vědcem, který teoretizoval o šestinásobné symetrii sněhových krystalů, byl německý vědec Johannes Kepler. V roce 1611 daroval císaři římské říše Rudolfu II. pojednání s názvem Šestirohá sněhová vločka jako dárek. Kepler ve svém pojednání srovnával šestinásobnou symetrii sněhových vloček s květinami, kde však vyvodil, že podobnosti končí při vzhledu, nakolik jsou květiny živé a sněhové vločky ne. Přemýšlel nad organizačním principem symetrie a sáhl i na atomistický pohled na hmotu díky teorii dělové koule. Kepler si uvědomoval, že geneze krystalické symetrie byla velmi sytá vědecká otázka. Na konci svého pojednání Kepler uznává, že věda jeho doby nebyla dostatečně vyvinuta, aby vysvětlila jisté jevy.

Farmář z Vermontu Wilson Bentley vytvořil první fotografické album padajícího sněhu, které ohromilo svět kouzelnou strukturou sněhových vloček. Už jako chlapec se začal Bentley zajímat o mikroskopickou strukturu krystalů a v 80. letech 19. století začal experimentovat s fotoaparátem jako prostředkem k zachycení okolí, které pozoroval. Právě za tímto účelem sestrojil důmyslný mechanismus spojení fotoaparátu a mikroskopu pro lepší rozlišení a detailnější obrazce. Svůj první sněhový krystal si vyfotografoval v roce 1885 jako devatenáctiletý. Za celou svoji kariéru zachytil na skleněné fotografické desky více než 5000 záběrů sněhových vloček. Jeho fotografie poskytly pohled na tento fenomén širší veřejnosti zejména díky publikacím v novinách a časopisech. Spolu s W. J. Humphreysem sestavil Magnum Opus s názvem Snow Crystals, které obsahovalo více než 2000 fotografií sněhových vloček.

Postupný nárůst zájmu o sněhové vločky nabral na obrátkách a ve 30. letech 20. století přešel navíc odborný vědecký směr díky japonskému fyzikovi Ukichiro Nakaya, který započal první laboratorní výzkumy sněhových krystalů, což je odklon od dosud jednoduchého pozorování pouhým okem. Nakaya vnesl do této kratochvíle nejnovější vybavení a vědecké techniky dvacátého století. Přenesl se přes fyzickou strukturu vločky a soustředil se na vznik a tvorbu vloček. Tento světový expert na zimní srážky využil laboratoř na zmrazování v Hokkaidu k vytvoření svých vlastních sněhových vloček za účelem hlubšího výzkumu.

Význam symbolu – Sněhová vločka blog

  • Co symbolizuje sněhová vločka

Z kulturního hlediska nacházíme symbol vločky již ve starobylém kmeni Keltů. Keltská sněhová vločka je skutečným uměleckým dílem. Zauzlená vločka symbolizuje kruh života nebo život obecně. Archeologové uvádějí, že trojitý uzel se poprvé objevuje jako pohanský znak. Časem byl integrován do křesťanství jako symbol Svaté Trojice ranými irskými křesťany ve 4. století.

Sněhové vločky mohou symbolizovat radost, nevinnost, klid, čistotu, život, jemnost a jedinečnost. Nejsymboličtějším významem, který využívají i mnozí umělci ve svých dílech, je změna nebo proměnlivost vločky. Vločka nikdy neumírá, jen mění svůj tvar a integruje se tak do ekosystému. Sněhové vločky mají v naší kultuře velmi pozitivní konotace.

Křehkost - Sněhová vločka představuje dokonalý příklad křehkosti a pomíjivost. Jemné přistání vločky na vaší ruce z ní udělá malé jezírko vody. Čím křehčí něco je, tím více jsme opatrní a láskyplní.

Pomíjivost - Pomíjivost může být dobrá i špatná. Tak jako vločka, jsme na této zemi jen krátkou dobu, a tak bychom si ho měli užít naplno. Tyto malé radostné chvilky s vámi zůstanou navždy. Tak jako sníh ová vločka, necháváme se unášet proudem a hledáme si své místo k usazení.

Kouzla - Kdo z nás nebyl okouzlen těmi krásnými záběry na krajinu pokrytou sněhem? Kdo z nás nevěří v kouzlo kouzelného Mrazíka? Jsme obklopováni tolika krásami a úžasnými jevy. Zima může být dvojí, může vám ukázat svou krutou chladnou tvář nebo radostnou hřejivou, která stojí za to. Jedna z těch nejkouzelnějších chvil zimy je pád první vločky z nebe. Moment přivítání zimy do našeho příbytku i našeho srdce.

Individualita a jedinečnosti - Tak jako naše otisky prstů se každá sněhová vločka liší od té druhé. I kdybyste hledali celý život, nenajdete dvě stejné vločky. Každý jsme unikát s neotřelým životním příběhem as vlastním osudem.

Komplexnost - Jak už dokázal Willson Bentley a po něm i mnozí vědci, strukturovanost sněhové vločky je nesmírně komplexní. Pokud si ji prohlédnete pod mikroskopem, jak to udělal Bentley, zpozorujete složitou strukturu a ucelenou propletení. Můžeme to přirovnávat k samotné komplexnosti života. Koneckonců vše v životě je složité, dokonce i tak malá bezvýznamná sněhová vločka.

Změna - Sněhová vločka se v ekosystému přírody neustále mění a transformuje. Nikdy už nepotkáte stejnou vločku, neustále se přeměňuje a vyvíjí se v novou a novou vločku. Koloběh vody v přírodě je nepřetržitý. Čerstvá pokrývka sněhu pokryje celou ulici, ta během dne díky teplu roztaje a vypaří do ovzduší. Sněhová vločka se utvoří kolem mikroskopických částí prachu nebo pylu v ovzduší. Vodní pára z bývalé vločky pokryje kousek prachu a díky chladnějšímu klimatu zamrzne a vytvoří malý krystal ledu. Tento malý krystalek na obloze je drobné semínko, ze kterého vyroste nádherná sněhová vločka. Během pádu krystalu na zem začíná sněhová vločka růst a nabalovat se, čímž vytvoří svůj charakteristický jedinečný tvar. Už to není tatáž vločka, má v sobě tolik nových zkušeností.

Nové začátky - Se změnou úzce souvisí i nové začátky. Když chcete začít novou kapitolu svého života, nevybrali byste si lepší symbol než sněžnou vločku. Přeměna, kterou sníh přináší, může být druhou šancí na čerstvý začátek. Podoba padajících sněhových vloček vzbuzuje kouzlo dobrého poselství do života.

Klid, mír a naděje - Sněhové vločky jsou symbolem, který je úzce spjat s Vánocemi, obdobím míru a klidu pro křesťany. Křesťané vnímají zasněžené Vánoce jako typické šťastné období kdy je radost a mír mezi námi. Sněhová vločka má symbolizovat rodinu, lásku, klid, naději a štěstí během Vánočního období. Lidé si často zdobí stromek nebo ikebany falešným sněhem.

Radost - Nostalgické chvíle radostných výkřiků a šuchotání kombinéz do zimy s vámi zůstanou navěky. Sněhová vločka vám jednoznačně připomene dětské chvíle nevinnosti a zábavy, kterou si už teď nedopřejete. Radost a Vánoce jdou vždy ruku v ruce. Je vždy náročné potkat celou rodinu za stolem, ovšem Vánoce jsou speciální. Během Vánoc jsme zase všichni pohromadě.

  • Kdy darovat sněhovou vločku vašim blízkým

Šperk se sněhovou vločkou je dokonalý způsob, jak si připomenout krásný den na svahu nebo radostné chvíle s rodinou během Vánoc. Nejvíce tematickým obdobím pro vločku jsou Vánoce, ale i během Valentýna můžete partnerku překvapit krásným šperkem.

Podle toho, jaký styl šperku obdarovaná osoba preferuje, máme ve výběru více klasické minimalistické kousky jako sada stříbrných šperků sněhová vločka nebo stříbrný řetízek sněhová vločka. V nabídce si můžete vybrat také modernější kousky s promyšleným designem jako například zirkonový náhrdelník s modrým opálem nebo stříbrný náhrdelník s rhodiovaným povrchem. Musíte dbát také na preferenci nositelky, zda má raději náramky, náhrdelníky, náušnice nebo ji chcete obdarovat okouzlujícím prstenem s vločkou.

 

 
;